Mládežnický hokej

Hlavní prvky tréninků těch nejmladších? Všestrannost, prožitek, spontánnost a zábava!

Liberec - Ve druhém dílu našeho seriálu společně nahlédneme pod pokličku vychovávání těch nejmenších Tygříků - prvňáků a druháků. O práci s nováčky na kluzištích mluví vedoucí trenér naší základny Daniel Stehno.

Pod pokličkou Tygří cesty - 2. díl:

1. a 2. třída s vedoucím trenérem Tygří základny Danielem Stehnem

Pozitivní přístup a kvalitní komunikace trenérského kolektivu základny směrem k dětem ve spolupráci s rodičem je velmi důležitý aspekt, který by měl každý klub, nejen hokejový, mít. Bez malých nadšených a těšících se dětí by český hokej a sport obecně postrádal smysl.

Tygří základnu (náborová činnost, 1.-2. třída) a její fungování považujeme za nesmírně důležitý prvek v naší organizaci. Vždyť u těch nejmenších to všechno začíná. Hokej u nejmladších kategorií není jen o hokeji a bruslení, ale i o všestranné pohybové aktivitě, na kterou s trenéry klademe důraz. Snažíme se dětem vštípit všechny možné druhy sportu, které nám areál Sport Parku nabízí. Všestrannost u dětí považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů naší práce, které se snažíme s trenéry aplikovat do tréninkových jednotek.

Dalšími a velmi podstatnými prvky v tréninku těch nejmenších jsou prožitek, spontánnost a zábava. Mladí sportovci by se měli cítit bezpečně, uvolněně a ze sportování by měli mít radost a každý den se těšit na trenéry a svůj kolektiv. Právě zmiňovaní trenéři je jeden z dalších důležitých bodů chodu základny. Tygří základna disponuje širokým trenérským štábem, který se neustále vzdělává nejen mezi sebou, ale také ve spolupráci s kluby Libereckého kraje. Bez spolupráce a pomoci svých kolegyň a kolegů i rodičů v klubu, si nedovedu chod základny vůbec představit!

Tyto výše zmiňované kapacity jsou nepostradatelnou součástí našich týmů. Trenérský tým spolupracuje v rámci náboru s mateřskými i základními školami, které během roku navštěvuje a připravuje pestrý a zábavný program pro děti a jejich rodiče. Za základ považujeme vytvořit rodičům a dětem komfortní prostředí a zázemí, ve kterém budou děti vyrůstat. Při velmi poklidném vývoji a výchově všech hráčů také apelujeme na kulturu prostředí, která se poté přenáší do života jedince. Z dětí chceme především vychovat slušné lidi.

Za celý trenérský kolektiv bych rád zdůraznil, že by děti v této věkové kategorii měly dělat více sportů. Bude jim to ku prospěchu v budoucím, nejen sportovním, životě.

Daniel Stehno

Související