Mládežnický hokej

Pod pokličkou Tygří cesty: Představujeme nový projekt!

Liberec - V následujících týdnech budou naše komunikační kanály patřit projektu Pod pokličkou Tygří cesty, který dopodrobna zmapuje chod Tělovýchovné jednoty. Smysl a podobu projektu vám představí manažer mládeže Bílých Tygrů Jiří Bermann.

Pod pokličkou Tygří cesty - 1. díl:

Úvodní slovo Jiřího Bermanna

Chtěl bych vám na tomto místě představit seriál článků, které budou vycházet každý druhý den a budou velmi podrobně mapovat naši Tygří cestu. Domnívám se, že pro každého čtenáře může být zajímavý a do jisté míry inspirativní pohled mých kolegů, kteří se podílí na výchově našich mladých hráčů od prvních krůčků, až po profesionální sportovce. Takříkajíc pod lupou se zde podíváme na všechny týmy od školky, až po náš farmářský tým Benátky nad Jizerou.

Jako klub se snažíme úzce spolupracovat s rodiči, a právě tato doba nám to moc neumožňuje. Je pro nás velmi důležitý trojúhelník rodič – hráč – trenér a proto bychom vám, rodičům či fanouškům, tak také vašim dětem, chtěli podrobněji popsat, jak a proč v té které kategorii pracujeme s vašimi dětmi a co se nám daří, či z jakých chyb se chceme poučit. Právě první část našeho seriálu bude proto věnována hlavním trenérům jednotlivých kategorií, kteří vám svoji práci a provázanost na další kategorie popíší.

Ve druhé části vám představíme práci dalších trenérů a také specialistů na vybrané oblasti. Jedná se o kondiční trenéry, dovednostní trenéry, trenéry brankářů, video trenéry, maséry, fyzioterapeuty, lékaře, ale také se zaměříme na naše statistiky, či systém vzdělávání našich trenérů.

Třetí část bychom rádi věnovali lidem, kteří jsou pro širokou veřejnost pravděpodobně neviditelní, ale my si bez nich kvalitní tréninkový proces neumíme představit. Jedná se především o naše kustody, ekonomický úsek, zapojení virtuální reality do praxe, systém spolupráce se školami, kdo a jak organizuje ubytování našich hráčů a v neposlední řadě bychom vám také chtěli představit ty, kteří se podílí na tvorbě článků o vašich dětech.

Věřím, že se nám touto formou podaří přiblížit široké veřejnosti jak klubovou filozofii, tak často používaný pojem Kultura klubu, na kterém nám opravdu velmi záleží a který považujeme za základní pilíř Tygří cesty. Všem přeji příjemné a obohacující čtení o procesu, který se přímo spolupodílí na výchově vašeho/našeho Bílého Tygra.

Jiří Bermann

Související