Aktuální zprávy

Připomínáme aktuální pravidla na extraligových utkáních

Liberec - Od startu extraligy je opět možné nastupovat před naplněným hledištěm. Vzhledem k aktuálním opatřením je však nutné počítat s delší kontrolou u vstupu či dalšími omezeními. Buďte připraveni! Níže shrnujeme veškeré důležité informace.

Režim na utkání zůstává i přes změny v protiepidemických opatření stále shodný s tím, v němž probíhaly první extraligové souboje. Pokud jste ještě zápasy v této sezoně nenavštívili, věnujte prosím pozornost opatřením, která budou na utkáních platná.

Nutnost prokázat se očkováním, proděláním nemoci či testem

U vstupu je i nadále nutné prokázat svou bezinfekčnost. Čím se tedy lze u vstupu prokázat?

  • doklad o uplynutí 14 dní od 2. dávky očkování (či od 1. dávky u jednodávkové vakcíny)
  • doklad o absolvování onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících
  • doklad o negativním absolvování PCR testu v posledních 7 dnech
  • doklad o negativním absolvování antigenního testu v uplynulých 72 hodinách
  • doklad o negativním absolvování antigenního samotestu ve školském zařízení v posledních 72 hodinách (potvrzení ze školy či čestné prohlášení zákonného zástupce)
  • samotest provedený před organizátorem akce na Rotundě u pokladny č. 6

Žádným z těchto dokladů se nemusejí prokazovat pouze děti do 6 let. Potvrzení bude kontrolováno při vstupu do Home Credit Areny.

Samotest bude možné zakoupit na Rotundě na pokladně č. 6 za cenu 100 Kč. Test je nutné provést přímo na místě před organizátorem akce, otestovaná osoba následně obdrží pásku na ruku, díky níž bude vpuštěna do Home Credit Areny.

Ochrana dýchacích cest

Vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením je ve všech vnitřních prostorách nutné po celou dobu akce nosit řádně nasazený respirátor, a to pouze s výjimkou doby konzumace. Děti od 2 do 15 let mohou k tomuto využít namísto respirátoru chirurgickou roušku. Z důvodu možných kontrol ze strany Krajské hygienické stanice a hrozících vysokých pokut prosíme všechny fanoušky o dodržování tohoto opatření.

Prodej vstupenek

Vstupenky na zápas jsou v prodeji online ZDE. Předprodej vstupenek na Rotundě bude v den utkání otevřen 2 hodiny před začátkem utkání, v neděli tak bude otevřen od 14 hodin.

Otevření Home Credit Areny

Home Credit Arena bude pro extraligová utkání otevřena vždy 60 minut před jejich startem, před nedělním soubojem s Litvínovem tak bude aréna otevřena od 15 hodin. Samotný zápas s Vervou začíná v 16:00. Vzhledem k nutnosti prokázat se testem či dokladem o očkování prosíme fanoušky, aby dorazili na utkání s časovým předstihem a napomohli tak pohodlnému odbavení všech příchozích.

Zákaz opouštění Home Credit Areny v průběhu akce

Vzhledem k aktuálním opatřením nebude fanouškům umožněno v průběhu celého utkání opouštět Home Credit Arenu a opět se do ní vracet. Všem fanouškům se tímto omlouváme za vzniklá omezení.

Pro kuřáky bude během utkání vyhrazen vymezený prostor u vstupu A0, který bude možné využít bez nutnosti načíst si kartu při opuštění arény a následném návratu.

Prodej občerstvení a fanshop

Jak stánky s občerstvením, tak fanshop budou během utkání v plném provozu. K občerstvení budete moci využít všechny tradiční stánky po ochozu Home Credit Areny. Fanshop bude po otevření haly přístupný tradičně pouze zevnitř.

Všem fanouškům děkujeme za respektování aktuálně platných opatření. Věříme, že si společně opět užijeme plnohodnotnou hokejovou sezonu. Těšíme se na viděnou v Home Credit Areně!

Související