Aktuální zprávy

Připomínáme současná pravidla v Home Credit Areně

Liberec - V neděli čeká Bílé Tygry další domácí utkání za nových protiepidemických podmínek. Díky tomu bude možné vpustit do Home Credit Areny opět pouze 1 000 fanoušků z řad permanentkářů. Jaké jsou tedy aktuální podmínky?

Pouze 1 000 fanoušků

Dle současných opatření je jasné, že do Home Credit Areny nemůže klub vpustit více než 1 000 fanoušků. Bílí Tygři se rozhodli využít tuto kapacitu pro majitele permanentních vstupenek. Dohodli se dále s vybranými partnery, kteří se za těchto podmínek zřekli svých míst. To znamená, že se dostane na téměř všechny fanoušky, kteří si svou permanentní vstupenku před začátkem sezony zakoupili.

Přesto se bohužel vzhledem k omezené kapacitě na některé z našich majitelů permanentek nedostalo. Všichni tito permanentkáři byli klubem kontaktováni a informováni o dalším postupu. Pokud jste tedy nebyli klubem kontaktováni, budou vaše permanentní vstupenky na následující zápas platné.

Všechny jednorázové vstupenky (s níže uvedenou výjimkou) jsou v tuto chvíli zneplatněny. Těm, kteří si vstupenky zakoupili online, bude částka automaticky vrácena zpět na účet.

Vstup pro fanoušky na vozíku

Fanoušci z řad držitelů průkazu ZTP/P, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, nemají možnost si na svá místa zakoupit permanentní vstupenky. Přesto je mezi těmito fanoušky řada pravidelných příznivců Tygrů. Bílí Tygři proto umožní přístup do Home Credit Areny také těmto fanouškům, a to za pomoci jednorázové vstupenky.

Vstupenky pro vozíčkáře lze zakoupit online v síti Ticketportal na odkazu níže. Pozor, se vstupenkou bude umožněn vstup pouze držitelům průkazu ZTP/P a jejich doprovodu. Počet míst k dispozici je omezen maximální povolenou kapacitou.

Podmínky pro vstup do Home Credit Areny

Vzhledem k aktuálním opatřením bude umožněno vpustit do arény pouze:

  • Osoby s ukončeným očkováním proti onemocnění COVID-19 (14 dní po 2. dávce dvoudávkové nebo 1. dávce jednodávkové vakcíny)
  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech
  • Děti do 12 let (nepotřebují žádný doklad o bezinfekčnosti)
  • Děti od 12 do 18 let po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách
  • Osoby s rozjetým očkovacím cyklem po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách
  • Osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit očkování proti onemocnění COVID-19, po prokázání se negativním PCR testem provedeným v posledních 72 hodinách

Ochrana dýchacích cest

Vzhledem k aktuálně platným vládním opatřením je ve všech vnitřních prostorách nutné po celou dobu akce nosit řádně nasazený respirátor, a to pouze s výjimkou doby konzumace. Z důvodu možných kontrol ze strany Krajské hygienické stanice a hrozících vysokých pokut prosíme všechny fanoušky o dodržování tohoto opatření.

Zákaz opouštění Home Credit Areny v průběhu akce

Vzhledem k aktuálním opatřením nebude fanouškům umožněno v průběhu celého utkání opouštět Home Credit Arenu a opět se do ní vracet. Všem fanouškům se tímto omlouváme za vzniklá omezení.

Pro kuřáky bude během utkání vyhrazen vymezený prostor u vstupu A0, který bude možné využít bez nutnosti načíst si kartu při opuštění arény a následném návratu.

Související